ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Κωδ. Α)

ΘΕΣΗ : Εξυπηρέτηση Πελατών
ΤΜΗΜΑ : Πωλήσεων
ΑΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 2 – 3
ΧΩΡΟΣ : Εκθεσιακός χώρος, Γραφεία υποδοχής

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ : Διεύθυνση
ΤΡΟΠΟΣ : Γραπτή ή και προφορική αναφορά σε ΜΜ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ : Τμήματα Προμηθειών & Τεχνικής Υποστήριξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ :

 • Προσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία με το κοινό.
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση πελατών.
 • Άμεση πώληση.
 • Διεκπεραίωση και αποστολή παραγγελιών.
 • Παρακολούθηση της πορείας των ενδιαφερομένων/ υποψήφιων πελατών.
 • Περιστασιακές εξωτερικές εργασίες σχετικές με πωλήσεις.
 • Τήρηση Αρχείων
  – Μηνιαία ενημέρωση των αρχείων του Τμήματος.
  – Παρακολούθηση πελατολογίου στον Η/Υ.
 • Φροντίδα για την κατάλληλη εμφάνιση του Εκθεσιακού Χώρου.
 • Σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς.
 • Σύνταξη μηνιαίου απολογισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

– Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Χειρισμός Η/Υ (προγράμματα Γραφείου, Λογιστικής, Τιμολόγησης)
– Aνεση στην επικοινωνία
– Καλός χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου
– Ικανότητα στις Δημόσιες Σχέσεις
– Ηλικία 28-36 ετών
– Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Επιθυμητα
ΠΡΟΣΟΝΤΑ : – Προϋπηρεσία σε Τμήμα Πωλήσεων/ Εξυπηρέτησης πελατών
– Ανάληψη πρωτοβουλιών
– Αποτελεσματικότητα
– Εύρεση λύσεων σε προβλήματα που ανακύπτουν
– Ευχάριστη παρουσία
– Μη καπνιστής
– Κάτοχος μεταφορικού μέσου

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : – Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. – 2.30 μ.μ.)
– Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή (5.30 – 8.30 μ.μ.)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : – Εκπαίδευση από ΜΜ στο Τμήμα πωλήσεων


 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τμήμα διοίκησης Κωδ. Γ)

ΘΕΣΗ : Γραμματέας Διεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ : Διοίκησης – Προμηθειών
ΑΤΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 2-3
ΧΩΡΟΣ : Γραφεία επιχειρήσεως

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ : Διεύθυνση
ΤΡΟΠΟΣ : Γραπτή ή προφορική αναφορά σε Μ&Μ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ : Τμήμα Πωλήσεων – Τεχνικό Τμήμα – Τμήμα προμηθειών – Διεύθυνση

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ :

 • Επικοινωνία με προμηθευτές – συνεργάτες αλλά και πελάτες.
 • Σύνταξη επιστολών και παραγγελιών.
 • Έλεγχος πορείας παραγγελιών.
 • Τήρηση και ενημέρωση αρχείου προμηθευτών.
 • Εξωτερικές επαφές με πελάτες – συνεργάτες.
 • Ταξίδια στο εξωτερικό (όταν κρίνεται σκόπιμο).
 • Σύνταξη εβδομαδιαίας αναφοράς.
 • Σύνταξη μηνιαίου απολογισμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

– Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Χειρισμός Η/Υ (Word, Excel) για Windows
– Οργανωτικές ικανότητες
– Aνεση στην επικοινωνία
– Καλός χειρισμός γραπτού και προφορικού λόγου
– Ηλικία 25-35 ετών

Επιθυμητα ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

– Πολύ καλή γνώση της Γερμανικής
– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Τμήμα
– Ανάληψη πρωτοβουλιών
– Αποτελεσματικότητα
– Ευχάριστη παρουσία
– Μη καπνιστής
– Κάτοχος μεταφορικού μέσου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Από Μ&Μ σε όλους τους χώρους της επιχειρήσεως

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : – Δευτέρα έως Παρασκευή (9 π.μ. – 5 μ.μ.) ή (10 π.μ. – 6 μ.μ.)


ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Γενικός Διευθυντής
 • Τεχνικός Διευθυντής
 • Διευθυντής Πωλήσεων
 • Διευθυντής Προμηθειών

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Πωλητής Α
 • Πωλητής Β
 • Εξωτερικός Υπάλληλος

ΤΕΧΝΙΚΟ

 • Υπεύθυνος Συνεργείου
 • Υπεύθυνος Αποθήκης
 • Τεχνικός